Oplossingen

AanbestedingsAdviesgroep biedt oplossingen voor met name (overall) review vraagstukken, waarin wij als second opinion copywriter/toetser zijn gespecialiseerd en waarbij de corebusiness is gevestigd op zowel profit organisaties als non-profit organisaties.

Wij hebben een verdienmodel waarbij een grotere raakkans wordt gecreëerd ten behoeve van arbeidsintensieve tenders en een verlaging van personeelskosten met een optimale Return On Investment.