Slimme bedrijfsvoering

Dat loont
Organisatieadvies richt zich naast de mens, die centraal staat, ook op de organisatie. Of het nu private bedrijven of overheidsinstanties betreft; OrganisatieAdviesgroep adviseert en begeleidt het bedrijfsleven en (semi)overheden bij zowel aanbestedingen als organisatiekunde in de ruimste zin van het woord!
OrganisatieAdviesgroep is complementair aan AanbestedingsAdviesgroep omdat na gunning ondernemers in veel gevallen te maken krijgen met implementatie uitdagingen en resultaatsverplichtingen in welke vorm dan ook! Het zelfde geldt in principe ook voor de opdrachtgever daar zij er eveneens belang bij heeft dat het project/traject proffesioneel verloopt.
Echter reikt ons concept verder dan alleen aanbestedingen. Elk bedrijf heeft of komt voor een dilemma te staan door de sterk veranderende markt waardoor werkgevers gedwongen moeten inkrimpen en/of een andere strategie moeten kiezen middels ‘change management’. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen die leiden tot behoefte aan een objectieve visie van derden. Juist deze derden –lees ad interim adviseurs– kunnen uw organisatie bijstaan in tijden van noodzaak.
De juiste specialist op de juiste plek is daarbij onze kracht.Wij helpen u graag.
Flexibiliteit
Met een specialist van OrganisatieAdviesgroep haalt u alle benodigde kennis en ervaring in huis. Kennis en ervaring om uw kans op faalkosten en vroegtijdige beëindiging van de uit de aanbesteding voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst te verkleinen of om uw slagkracht te verbeteren met behulp van organisatiedeskundigen. OrganisatieAdviesgroep zorgt daarbij voor de flexibiliteit waar u naar op zoek bent. Letterlijk de juiste specialist op de juiste plek, dat is OrganisatieAdviesgroep.

Kortom “Uw partner voor bedrijfsmatige oplossingen in plaats van uitdagingen”.

Filosofie

OrganisatieAdviesgroep is ontstaan vanuit synergie waar delen vermenigvuldigen is en kennis van de materie het beste wordt benut d.m.v. benchmarking.
Volgens OrganisatieAdviesgroep is er altijd ruimte voor verbetering. Ontbrekende creativiteit & Bedrijfsblindheid zijn de belangrijkste pijlers waarom bepaalde zaken niet van de grond komen of bepaalde processen minder efficiënt verlopen. Dit gaat ten koste van de kwalitatieve output en dat vinden wij zonde.

Plan van Aanpak Organisatiesadvies

Oplossingen

OrganisatieAdviesgroep biedt oplossingen voor uiteenlopende (specialistische) vragen waarbij de corebusiness is gevestigd op ondernemerschap. Tevens verzorgt zij aanverwante zaken en marketing gerelateerde reviews. Ook volledige/complete interdepartementale aanbestedingstrajecten, inhuur klussen, levering personeel en overige (particuliere) ad hoc business behoren tot de werkzaamheden.

Selectie van onze referenties

Behoefte

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning en/of begeleiding en een objectieve sparingspartners? OrganisatieAdviesgroep adviseert op verschillende niveaus (operationeel/tactisch/strategisch) en biedt ontzorging vanaf conceptfase t/m implementatiefase op het gebied van entrepreneurship of entrapreneurship en organisatiekunde bij bedrijven en (semi) overheden.

Bij professionele betrokkenheid/bevlogenheid is praktijkervaring zeer belangrijk. De opdrachtgever en de opdrachtnemer doen er beiden hun voordeel mee. De markt krijgt kwaliteit voor haar investering en ondernemers zien progressie. Slim organiseren loont dus!