organisatieadviesgroep.nl

Filosofie

OrganisatieAdviesgroep is ontstaan vanuit synergie waar delen vermenigvuldigen is en kennis van de materie het beste wordt benut d.m.v. benchmarking.

Volgens OrganisatieAdviesgroep is er altijd ruimte voor verbetering. Ontbrekende creativiteit & Bedrijfsblindheid zijn de belangrijkste pijlers waarom bepaalde zaken niet van de grond komen of bepaalde processen minder efficiënt verlopen. Dit gaat ten koste van de kwalitatieve output en dat vinden wij zonde.

Oplossingen

OrganisatieAdviesgroep biedt oplossingen voor uiteenlopende (specialistische) vragen waarbij de corebusiness is gevestigd op ondernemerschap. Tevens verzorgt zij aanverwante zaken en marketing gerelateerde reviews. Ook volledige/complete interdepartementale aanbestedingstrajecten, inhuur klussen, levering personeel en overige (particuliere) ad hoc business behoren tot de werkzaamheden.

Plan van Aanpak organisatieadvies

Uw kwellende kwesties?

Entrepreneurship (op-/doorstart en transities):
•Heeft u kennis/ervaring als ondernemer?
•Heeft u behoefte aan een bouwer?
•Heeft u inspiratie nodig?
•Weet u de wegen te bewandelen?
•Zijn er Jurischische uitdagingen?
•Is er een wens om een samenwerking op te starten?
•Bent u op zoek naar (potentiele) investeerders?
•Gebrek aan steekhoudende marketing en PR teksten/input?
Ad interim (overig):
•Wilt u volledige ondersteuning en/of begeleiding m.b.t. tenders in het verlengde van AanbestedingsAdviesgroep?
•Heeft u, al dan niet allround, organisatievraagstukken t.b.v. uw bedrijfsvoering?

Stappenplan

Stap 0: definiëren (gegevens verzamelen)
Stap 1: Analyseren (gegevens verzamelen)
Stap 2: Oplossingen genereren (gegevens verzamelen)
Stap 3: Plannen en implementeren
Stap 4: Meten
Stap 5: Standaardiseren

Behoefte

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning en/of begeleiding en een objectieve sparingspartners? OrganisatieAdviesgroep adviseert op verschillende niveaus (operationeel/tactisch/strategisch) en biedt ontzorging vanaf conceptfase t/m implementatiefase op het gebied van entrepreneurship of entrapreneurship en organisatiekunde bij bedrijven en (semi) overheden.

Bij professionele betrokkenheid/bevlogenheid is praktijkervaring zeer belangrijk. De opdrachtgever en de opdrachtnemer doen er beiden hun voordeel mee. De markt krijgt kwaliteit voor haar investering en ondernemers zien progressie. Slim organiseren loont dus!

Blog

Let op: onvolledige ZIP-bestanden voor archivering

October 26, 2017, 2:15 pm
Aanbestedende diensten hebben de mogelijkheid hun aanbestedingsdossiers te exporteren als een zip-bestand, zodat zij deze kunnen archiveren. Helaas werkt deze functionaliteit niet goed.  in enkele gevallen worden de ZIP-bestanden niet aangemaakt of ontbreekt er informatie in het geëxporteerde dossier. Dien geen nieuwe exporteerverzoeken in TenderNed adviseert aanbestedende diensten om voorlopig geen nieuwe ZIP-bestanden aan te vragen met de zogenoemde Archiveerbutton. Wij kunnen de

Verbeteringen oktober 2017: extra attendering privacybescherming

October 25, 2017, 10:27 am
In de oktoberrelease van 26 oktober wordt onder meer een wijziging doorgevoerd om aanbestedende diensten te waarschuwen voor privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie in aanbestedingsdocumenten. Melding privacygevoelige informatie Aanbestedende diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op TenderNed publiceren. Om hen extra alert te maken op die verantwoordelijkheid, toont TenderNed voortaan een extra waarschuwing voordat gebruikers een aankondiging, rectific

Privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten

September 7, 2017, 11:42 am
Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat gemeenten privacygevoelige informatie publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. Het gaat dan om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen in het speciaal onderwijs. De 21 gemeenten die in het RTL-artikel worden genoemd hebben inmiddels de betreffende documenten van TenderNed verwijderd. Verantwoordelijkheid aanbestedende dienst Afgelopen jaar hebben aanbestedende diensten op TenderNed ruim 99.000 aanbestedingsdo

Verbeteringen 7 september 2017

September 6, 2017, 12:40 pm
In de release van donderdag 7 september worden de mogelijkheden van de onderhandse procedure uitgebreid en verbeterd. Aanbestedende diensten kunnen vanaf dan een elektronische veiling toepassen bij een onderhandse procedure. Ook kunnen zij aangeven dat door een inkoopcombinatie wordt  aanbesteed. Verder kunnen aanbestedende diensten de onderhandse procedure nu ook toepassen in combinatie met een raamovereenkomst. Naast functionele aanpassingen is er een tekstuele aanpassing doorgevoerd. De

Verbeteringen 26 augustus 2017

August 25, 2017, 2:26 pm
In de release van zaterdag 26 augustus wordt onder meer een aantal wijzigingen in het termijnenscherm voor aanbestedende diensten doorgevoerd. Aanbestedingsstukken standaard digitaal beschikbaar In verband met verplicht digitaal aanbesteden, is in het termijnenscherm de keuze om aanbestedingsstukken al dan niet digitaal beschikbaar te stellen, vervallen. De aanbestedende dienst kan nog wel per aanbesteding bepalen dat de stukken niet digitaal beschikbaar worden gesteld. De inschrijftermijn word

Nieuwe cursusomgeving TenderNed online

July 28, 2017, 12:20 pm
Er is een nieuwe cursusomgeving online beschikbaar, die exclusief bedoeld is voor het geven van trainingen in het gebruik van TenderNed. Het gaat om een functionele kopie van de applicatie, die na iedere release wordt geüpdatet. Toegang tot deze cursusomgeving TenderNed wordt gegeven aan training- en adviesbureaus die hiervoor een (nieuwe) licentie met TenderNed ondertekenen.   Gebruik maken van de cursusomgeving? Alle trainings- en adviesbureaus die een licentie hadden voor de ou

Relaties

Impressie van enkele zakelijke relaties:

Soma college

SOMA college

Otten AGIN

Otten AGIN

SIDCON Milieutechniek

SIDCON Milieutechniek

Center tone consultancy

Center tone consultancy

MKB sociaal

MKB sociaal

Pro Faktoor BV

Pro Faktoor BV

Hoogakker Heteren

Hoogakker Heteren

Schaftenaar automaterialen B.V. logo

Schaftenaar automaterialen B.V

L&M Work wear

L&M Work wear

Jansema automaten

Jansema automaten

De Haan advocaten

De Haan advocaten

BBIE logo

BBIE

Hard op inhoud Zacht op relatie

Contact

Ook benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact op.


Voor een afspraak komen wij graag bij u langs of spreken wij af op onze locatie in Zwolle.


  • Locatie: Zwolle
  • Telefoon: 038-7600910
  • Email: vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.