Rijk plaatst zonnepanelen met oog voor mens en milieu

In het programma Zon op Dak werken Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen om zonnepanelen op de daken van rijkskantoren en defensiegebouwen te plaatsen.

Related posts