Verbeterde werking gunningscriterium laagste kosten in TenderNed

Inkopers van overheidsopdrachten vragen meestal meerdere partijen een aanbieding te doen. In de aankondiging van de opdracht staat hoe de aanbestedende dienst bepaalt wat de beste inschrijving is. Hierbij hebben ze de keuze uit 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste prijs of de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. In de release van 10 april 2024 brengt TenderNed een verbetering live voor het gunningscriterium laagste kosten.

Related posts