E-learning ‘Beter aanbesteden’

Uit een enquête van Cumela blijkt dat vrijwel alle leden wel eens aan een aanbesteding meedoen én dat 51% regelmatig, direct of indirect via onderaannemers, te maken heeft met aanbestedingen. Dankzij een toegewezen subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo heeft Cumela een nieuwe e-learning laten ontwikkelen.

Related posts