Nieuwe versie Toolbox veilig inkopen gelanceerd

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe versie uitgebracht van de Toolbox veilig inkopen. De Toolbox veilig inkopen is bedoeld voor alle partijen die aanbestedingsplichtig zijn, zoals (een deel van) vitale aanbieders, de Rijksoverheid, lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en kennisinstellingen.

Related posts