Steviger bedrijvenbeleid noodzakelijk voor aanpak maatschappelijke opgaven

Het bedrijfsleven heeft veel potentieel om problemen op te lossen, maar dit wordt onvoldoende aangewend ter versterking van de maatschappij. In plaats van ondernemingen uit te dagen en te motiveren, geeft overheidsbeleid nu vaak de verkeerde prikkels. Als we de grote opgaven van onze tijd aan willen pakken is steviger beleid nodig: scherpe eisen aan ondernemingen, minder subsidies en meer duidelijkheid voor de lange termijn. Dit betoogt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen.

Related posts