9 projecten ontvangen subsidie Beter Aanbesteden

Ook in 2023 is er veel animo voor de subsidieregeling Beter Aanbesteden. Ruim voor de geplande sluitingsdatum van de regeling – die 13 maart 2023 opende – was het totale subsidiebudget van 200.000 euro verdeeld. 9 projecten van zowel aanbestedende diensten als ondernemersorganisaties ontvangen dit jaar subsidie om de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche te verbeteren.

Related posts