Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in 2022: hoe staan we ervoor?

In 2022 hebben aanbestedende diensten met de MVI-zelfevaluatietool gemonitord in hoeverre maatschappelijke thema’s zijn uitgevraagd bij inkoopopdrachten. PIANOo heeft de belangrijkste resultaten daarvan nu in kaart gebracht. Daarnaast heeft de Universiteit van Utrecht analyses uitgevoerd op aanbestedingen waarbij ten minste één MVI-thema speelt. Dat heeft geleid tot een goed overzicht van resultaten in 2022 en van uitdagingen voor de komende jaren.

Related posts