Kwaliteit steeds belangrijker in aanbestedingen

Gunnen op basis van het gunningscriterium beste-prijskwaliteitverhouding (BPKV) is sinds 1 juli 2016 het uitgangspunt bij Europese aanbestedingen. In deze analyse bekijkt TenderNed wat sindsdien de verhouding is tussen gunnen op BPKV en gunnen op de laagste prijs.

Related posts