Goed voorbereid op de accountantscontrole van aanbestedingen

Elke aanbestedende dienst moet jaarlijks haar uitgaven kunnen verantwoorden. Per 1 januari 2023 moeten decentrale overheden zelf een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in hun jaarrekening. De accountant controleert die jaarrekening en de bijbehorende rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Ook aanbestedingen vallen onder die controle. Het programma Beter Aanbesteden biedt adviezen en modeldocumenten voor een goede administratie en het voorkomen van onrechtmatigheden.

Related posts