Veel animo voor Subsidieregeling Beter Aanbesteden

Het programma Beter Aanbesteden publiceerde op 15 juni 2022 een subsidieregeling. Binnen deze regeling werd in totaal voor 400.000 euro subsidie verleend aan gemeenten en ondernemers. Daarmee kunnen zij de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche verbeteren.

Related posts