Meld u nu aan voor het Mini-symposium – Duurzaam Intern opdrachtgeverschap!

Kom op maandag 14 november 2022 naar het een mini-symposium voor interne opdrachtgevers en andere bedrijfsvoering professionals op bestuurlijk niveau bij het Rijk. Met interactief programma vanuit de wetenschap en praktijk, zodat u uw rol professioneel kunt inrichten om te sturen  op maatschappelijke impact.

Related posts