Ondertekenmoment Manifest MVOI 2022-2025 verplaatst naar 24 november 2022

Nederlandse overheden geven jaarlijks voor ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Als de opdrachtgevers en inkopers van al deze aanbestedende diensten de juiste, duurzame keuzes maken, vormen we als geheel een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld. Dat netwerk maken we concreet via de feestelijke ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025. Het tekenmoment was gepland op 13 oktober 2022, maar is verplaatst naar 24 november 2022.

Related posts