Marktvisie Diversiteit en Inclusie bij inhuur

Publieke organisaties kunnen gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en een veilige sociale (werk)omgeving door het thema Diversiteit & Inclusie (D&I) op te nemen in aanbestedingen. De marktvisie is geschreven voor publieke organisaties, zodat zij D&I onderdeel kunnen maken van hun aanbestedingen.

Related posts