Monitor: Hoe ervaart u de aanbestedingspraktijk?

Hoe ervaart u de aanbestedingspraktijk en de dialoog tussen overheden en bedrijfsleven bij aanbestedingen? Wat gaat goed, wat kan beter? We horen het graag! Om de activiteiten van Beter Aanbesteden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften houden we de komende weken een onderzoek: de Monitor Beter Aanbesteden. 

Related posts