Van papier naar praktijk: aan de slag met mensenrechten en milieu in productieketens

Wereldwijd is er meer aandacht voor het uitbannen van misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in productieketens. De rijksoverheid past de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) toe bij aanbestedingen om de markt te stimuleren om goederen en diensten op maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren en te verhandelen. Hoe het Rijk dit de komende jaren gaat aanpakken, staat in de Uitvoeringsagenda ISV die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Related posts