Marktvisie en inkoopstrategie circulaire scholen

Scholen en gemeenten staan in Nederland vaak voor een grote opgave als we kijken naar de staat van het onderwijsvastgoed. De ambitie om de meest duurzame school te realiseren, is niet eenvoudig. Met de ontwikkeling van de Marktvisie biedt de Buyer Group circulaire scholen een handreiking aan scholen en gemeenten om circulaire ambities te formuleren, die helpen om deze opgave integraal aan te vliegen. De opgave rondom het verduurzamen van schoolgebouwen is namelijk groot. Er zijn ongeveer 7900 gebouwen in het basisonderwijs en per jaar worden er gemiddeld 124 nieuwe scholen gebouwd. Een gemiddeld schoolgebouw is 40 jaar oud en niet duurzaam.

Related posts