Eerste actieplan MVOI 2022-2025 gepubliceerd

Het Ministerie van IenW heeft haar Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) actieplan ’22-’25 opgesteld. Het actieplan omvat de ambities, doelen en acties van het ministerie van IenW voor het creëren van maatschappelijke impact via het inkoopproces.

Related posts