Bestuurders ondertekenen Manifest MVOI 2022-2025 op 13 oktober

Nederlandse overheden geven jaarlijks voor ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Als de opdrachtgevers en inkopers van al deze aanbestedende diensten de juiste, duurzame keuzes maken, vormen we als geheel een krachtig pact op weg naar een duurzame, sociale wereld. Dat pact maken we concreet via de feestelijke ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025.

Related posts