Eenduidige marktvisie op houtbouw moet tot minder CO2-emissie gaan leiden

Bouwen met hout kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering, de stikstofcrisis en de woningnood. Dat is de belangrijkste boodschap in de zojuist gepubliceerde marktvisie van de Buyer Group houtbouw. De visie omvat onder meer 15 tips voor een goede uitvraag van woningbouw in hout, die passen bij verschillende manieren van aanbesteden en verschillende stadia van beleids- en besluitvorming.

Related posts