Herziene handreiking inkoop hulpmiddelen

In 2018 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Handreiking inkoop hulpmiddelen, hiervan presenteren we nu een geactualiseerde versie. De handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan een goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten.

Related posts