Eindrapport Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Het doel van deze AMvB is dat gemeenten reële tarieven hanteren voor maatschappelijke ondersteuning. Dit om de kwaliteit en continuïteit van deze hulp te borgen. In de AMvB worden daarom onder andere elementen benoemd die gemeenten moeten meenemen in de berekening van de prijs van de verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning. In de AMvB staat ook opgenomen dat deze binnen drie jaar wordt geëvalueerd.

Related posts