Wel of geen ervaring in bouwteamverband

Het komt in de praktijk voor dat aanbesteders de input van marktpartijen wensen en vooraf gebruikmaken van de deskundigheid van marktpartijen voor de ontwerpfase en het algeheel voorbereiden van een project. Ofwel: in een bouwteam het project voorbereiden en eventueel uitvoeren.

Related posts