Rapport: Stakeholderanalyse Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Schuttelaar & Partners heeft in opdracht van de 5 bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betrokken departementen (EZK, BZ, BZK, SZW en IenW) een stakeholdersanalyse uitgevoerd rondom MVI. De centrale vragen zijn: Welke stakeholders zijn bij de uitvoering van het huidige Plan van Aanpak MVI 2015-2020 betrokken? Hoe liggen de verhoudingen tussen- en binnen aanbestedende diensten op het gebied van MVI? De resultaten van deze analyse vormen input voor de invulling van een eventueel vervolg van het MVI beleid in 2021-2025.

Related posts