Berichtgeving media over corona-app

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) publiceerde op 11 april 2020 een oproep aan bedrijven en deskundigen om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus. De voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke eisen. Informatie over de voorwaarden en procedure zijn te vinden op tenderned.nl. Deze oproep leidde in de media tot meerdere reacties.

Related posts