Meeste aanbestedingen lopen nog door, wel aanpassingen in planning

Bedrijfsleven en overheid roepen aanbestedende diensten op om hun opdrachten en aanbestedingen zo veel mogelijk door te laten lopen. In week 13, de tweede week na de verscherpte coronamaatregelen, werden meer lopende aanbestedingen aangepast dan normaal. Het aantal afgebroken aanbestedingen was vorige week echter niet hoger dan normaal. Het aantal nieuwe opdrachten vertoont in de afgelopen 2 weken een normaal beeld.  

Related posts