Praktijkvoorbeeld sociaal domein: Gemeente Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon sloot een overeenkomst met slechts één zorgaanbieder: Incluzio Hollands Kroon. Incluzio is verantwoordelijk voor de toegang en uitvoering van de hulp die valt onder de Wmo, Jeugdhulp en voorliggende voorzieningen. Dit doet zij met een aantal gespecialiseerde zorgaanbieders in onderaanneming. De gemeente en Incluzio beschouwen elkaar als samenwerkingspartners die op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid zorg organiseren.

Related posts