Rekenkamers: betere informatievoorziening in het sociaal domein nodig

Om de tekorten in het sociaal domein tegen te gaan, vooral die in de jeugdzorg, zouden gemeenten meer grip moeten krijgen op de informatievoorziening in het sociaal domein. Dit is één van de vijf belangrijkste aanbevelingen uit onderzoek van gemeentelijke rekenkamers naar kostendrijvers in het sociaal domein.

Related posts