Leereffecten Operatie BRP inzetten bij ICT inkoop en aanbesteding

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer geinformeerd over de toezegging hoe de leereffecten met betrekking tot de aanbestedingsstrategie BRP (Basisregistratie Personen) rijksbreed worden ingezet voor ICT-inkoop en -aanbesteding bij het Rijk. Het afgelopen jaar is veel gedaan om te komen tot een goed werkende ICT-infrastructuur.

Related posts