Infographic clusteren

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een infographic clusteren opgesteld. Bij elke opdracht die een inkoper in de markt zet, dient hij immers de vraag te stellen of de opdracht niet onnodig is samengevoegd (artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012). Is het mogelijk de opdracht op te delen in meerdere percelen of als meerdere afzonderlijke opdrachten in de markt zetten? 

Related posts