MVI Congres – 12 december – Bent u erbij?

Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het 4e congres over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in Spant Congrescentrum in Bussum! 

Related posts