Evaluatie vroege marktbenadering Pannerdensch Kanaal

Het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werd in het voorjaar van 2019 gegund aan Ploegam. In de aanbestedingsprocedure stond de samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat centraal. Naderhand is de aanbesteding met alle deelnemers geëvalueerd. Je vindt het rapport onderaan dit artikel. Inmiddels zijn de teams van Ploegam en Rijkswaterstaat een paar maanden met elkaar onderweg. Hoe gaat het nu?

Related posts