Praktijkvoorbeeld Publiek-Private Samenwerking: Gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen wil haar vastgoed verduurzamen. Daarvoor zoekt ze langdurige samenwerking met marktpartijen. Hier zijn innovatieve aanbestedingsprocedures en contracten voor nodig. Zoals degene die Heerlen gebruikte voor de bouw van een nieuw standskantoor en het onderhoud aan haar raadhuis. ‘We zijn voor een lange periode ontzorgd.’

Related posts