Handreiking moet gemeenten helpen bij invoering van nieuw inburgeringsstelsel

Met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel (januari 2021) krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Daarmee worden zij ook verantwoordelijk voor het organiseren van het inburgeringsaanbod. De Handreiking van Beleid naar Inkoop in de Inburgering moet gemeenten hierbij helpen.

Related posts