Waardevolle lessen over het eerste circulaire viaduct

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het 1e circulaire betonnen viaduct van Nederland. Het rapport met daarin de belangrijkste lessen en inzichten die zijn opgedaan bij de bouw en het gebruik van dit prototype is vrijdag 15 november 2019 overhandigd aan Cees Brandsen (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat) en Jeroen Bonekamp (directeur Van Hattum en Blankevoort). De conclusie: de opgedane kennis biedt een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten en bruggen.

Related posts