Terugblik roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden 2019

In oktober 2019 organiseerde SKAO in samenwerking met PIANOo, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Klimaatverbond Nederland de roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden. De 3 roadshows vonden plaats in Groningen, Roermond en Den Haag. SKAO en de koepels blikken terug op drie geslaagde bijeenkomsten waarin (gecertificeerde) overheden hun ervaringen en kennis over de CO2-Prestatieladder hebben gedeeld. Tegelijkertijd hebben overheden die implementatie van de CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument overwegen, veel kennis en praktische tips opgedaan.

Related posts