Evaluatierapport ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

In 2016 bracht de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leidraad gezamenlijke inkoop MSZ-geneesmiddelen uit. Met deze leidraad wil de ACM ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer duidelijkheid geven over welke mogelijkheden de concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg. De ACM verwachtte dat er met meer gezamenlijke inkoop lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden worden bedongen, die ten goede kunnen komen aan patiënten en verzekerden. Drie jaar later heeft onderzoeks- en adviesbureau SiRM de leidraad geëvalueerd.

Related posts