Blast-off Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

Het afgelopen jaar heeft de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en de Bouwcampus, in 6 themalijnen gewerkt aan het bij elkaar brengen van de kennis en innovatievragen over circulair bouwen. Tijdens de werkconferentie BLAST-OFF! op 15 november 2019 willen wij de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden delen, krachten bundelen, ideeën genereren, vragen associëren en met elkaar tot slimme oplossingen komen ten behoeve van de innovatieve uitvraag Strategic Business Innovation Request (SBIR). Zo geven wij gezamenlijk de ontwikkeling van circulaire bouwen een extra prikkel.

Related posts