Kamerbrief over wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit

De verschillende fracties hebben vragen gesteld over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit. Naar het oordeel van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit is het in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel om een tenderkostenvergoeding bij voorbaat uit te sluiten in geval de aanbestedende dienst een aanbesteding intrekt. Het niet vergoeden van tenderkosten is onder bepaalde omstandigheden disproportioneel.

Related posts