Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen. Dat is 1 procentpunt minder dan over 2017. Bij de gemeenten die geen goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kregen was dat net als in het jaar daarvoor met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Related posts