Leren met social return in een proeftuin bij de IND

“Het is nodig dat iedereen gelijke kansen krijgt op het vinden van een baan,” stelt Aly van Berckel, hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Gelijke kansen op het vinden van een baan is nog geen realiteit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en Van Berckel treedt op als ambassadeur voor deze groep binnen de IND. Intern bewustzijn creëren en mensen meenemen in het doel van een inclusieve arbeidsmarkt is echter niet genoeg.

Related posts