Remkes: dwing bouw tot lagere stikstofuitstoot

Overheden moeten aanbestedingen en vergunningsvoorwaarden aanpassen om stikstofuitstoot in de bouw te verlagen. Dat bepleit het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes in het 25 september gepubliceerde rapport 'Niet alles kan'. Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen.

Related posts