Praktijkvoorbeeld Sociaal domein: Voer gesprekken met de markt vóór de contractuele fase

De inkoopmethodiek Open House is in het sociaal domein een veelgebruikt alternatief voor aanbesteden. Maar bij veel gemeenten zorgt het voor een te groot aantal contractpartners en onnodige kosten. De Westelijke Mijnstreekgemeenten – Sittard-Geleen, Beek en Stein – hebben in reactie hierop de procedure rondom Open House aangepast. Hierdoor werkt de methodiek wél. Wat is de sleutel tot succes? Bewustwordingsgesprekken met marktpartijen zijn cruciaal.

Related posts