Europese Commissie: richtsnoeren deelname inschrijvers derde landen aan EU-markt voor overheidsopdrachten

De Europese Commissie (Commissie) publiceerde in juli 2019 richtsnoeren voor nationale autoriteiten over deelname van inschrijvers uit derde landen aan EU-markt voor overheidsopdrachten. De richtsnoeren maken deel uit van een pakket initiatieven van de Commissie om eerlijke mededinging, een hoge kwaliteit en een gelijk speelveld op de markten voor overheidsopdrachten te waarborgen.

Related posts