Praktijkvoorbeeld duurzame energie: Gelderland en Overijssel gebruiken gezamenlijke inkoopkracht voor laadpunten

De provincies Overijssel en Gelderland hebben in 2018 samen de grootste Europese aanbesteding voor laadpunten uitgeschreven. In de concessie is de plaatsing van 2250 laadpalen met twee laadpunten in 43 gemeenten aanbesteed. De opdracht is gegund aan Ecotap, in samenwerking met Allego. Een exploitatietijd van 10 jaar en exclusiviteit voor het plaatsen van de laadpalen in de komende 3 jaar maken de lage inschrijfprijs mogelijk. Uniek in de aanbesteding is een praktijkproef van drie jaar waarin onderzoek wordt gedaan naar een variabel en slim laadprofiel.

Related posts