Brancheorganisaties bouwsector dringen bij Tweede Kamer aan op betere rechtsbescherming

Elf brancheorganisaties die werkzaam zijn in de bouw, infra en grond en veel te maken hebben met aanbestedingsprocedures, hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Daarin vragen zij aandacht voor verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk en effectieve rechtsbescherming.

Related posts