Branchedossier Archeologie: wegwijzer voor het aanbesteden van archeologisch onderzoek

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak, welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zo’n onderzoek nu eigenlijk? Op deze en andere vragen geeft het Branchedossier Archeologie antwoord. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo, hebben het initiatief genomen tot het maken van dit dossier. Het is met name bestemd voor inkopers en aanbestedende diensten of afdelingen binnen overheden, waterschappen, maar is ook heel informatief voor marktpartijen als ontwikkelaars en ontgronders.

Related posts