Beter Aanbesteden: Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

In het kader van actie 19 (het aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording) uit de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft Bouwend Nederland een handreiking opgesteld voor aanbestedende diensten en ondernemers met praktische tips voor betere communicatie onderling.

Related posts